Galeria Aparte este un spaţiu de proiecte al Facultăţii de Arte Vizuale şi Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, în care studenții, cadrele didactice și artiști invitați colaborează în organizarea de expoziţii, workshop-uri creative și critice, derularea unor proiecte interdisciplinare, prezentarea lucrărilor de licenţă, dizertaţie și doctorat și realizarea altor activităţi şi evenimente artistice.