Ecouri europene în istoria educației artistice ieșene

Expoziție cu caracter documentar

Casa Balș, UNAGE Iași
(Iaşi, Str. Cuza Vodă nr.29, 700040)
decembrie 2022

Curator: Cristian Nae

Expoziția cu caracter documentar „Ecouri europene în istoria educației artistice ieșene” prezintă parcursul istoric sinuos al instituțiilor de învățământ artistic superior din Iași care constituie astăzi Universitatea Națională de Arte „George Enescu”. Ea ilustrează consolidarea celor trei instituții dedicate muzicii, teatrului și artelor vizuale care au contribuit la parcursul său academic în cultura națională și europeană prin activitatea susținută a unor personalități artistice și pedagogice de prim rang.

Expoziția este structurată cronologic, marcând deopotrivă perioadele de continuitate și cezurile apărute în procesul de modernizare a învățământului artistic ieșean. Panourile dedicate fiecărei facultăți evocă geneza formelor de învățământ artistic modern la Iași, de la înființarea primei instituții de învățământ artistic superior din România prin intermediul decretelor primului domnitor al statutului român modern Alexandru Ioan Cuza din anul 1860 și până la reunirea lor în Academia de Arte „George Enescu” după 1989. Instituția a devenit Universitate de Arte în anul 2007, iar începând cu anul 2015, Universitate de importanță națională.

Un loc special în cadrul acestei expoziții îl ocupă figura tutelară a compozitorului George Enescu, care a acceptat în anul 1931 să devină rector onorific al instituției ce îi poartă și astăzi numele. De asemenea, un spațiu autonom dedicat perioadei recente și contemporane evidențiază diversitatea specializărilor artistice oferite în prezent de Universitatea ieșeană și oferă informații actualizate asupra evenimentelor sale artistice.

Semnalăm, astfel, nu doar respectul acordat tradiției care ne onorează, ci și dorința de a ne asuma un rol inovator în educația artistică din România.


Proiectul expozițional cu caracter documentar a fost conceput în 2022 pentru spațiul Galeriei Universitas a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, la inițiativa și cu sprijinul Rectoratului UNAGE și a Institutului de cercetare multidisciplinară în artă (ICMA) din aceeași instituție.

Proiectul dorește să atribuie spațiului primului etaj din Casa Balș (clădire istorică ce găzduiește Rectoratul UNAGE din Iași, str. Cuza Vodă nr.29) o dimensiune informativă și de reprezentativitate instituțională, oferind publicului ocazional sau recurent o privire de ansamblu asupra istoriei, tradiției și culturii Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Aceasta este valorificată într-o expoziție permanentă cu caracter documentar, o pledoarie pentru cei peste 160 de ani de tradiție asociată învățământului artistic universitar din Iași. Prin intermediul exponatelor specifice, proiectul multimedial – curatoriat de Cristian Nae – prezintă o selecție a personalităților și momentelor istorice relevante pentru istoria UNAGE, expuse cronologic, aferente domeniilor muzicii, teatrului și artelor vizuale, selecție ce pune într-o relație sincronică istoria invățământului ieșean cu valorile artistice europene.

Intitulată „Ecouri europene în istoria educației artistice ieșene”, expoziția cu caracter documentar este realizată în 2022 în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0052 al UNAGE Iași, intitulat „aLab – Laborator de practică și cercetare artistică al UNAGE Iași”. Proiectul a vizat înființarea unui muzeu al universității, ca entitate ce va gestiona arhiva documentară multimedia a instituției, prin intermediul laboratoarelor de cercetare și practică artistică susținute de Institutul de cercetare multidisciplinară în artă (ICMA) al UNAGE Iași.

Echipa de implementare a proiectului a fost realizată din cercetători, doctoranzi, cadre didactice și personal didactic auxiliar din cadrul UNAGE Iași: Matei Bejenaru, Andrei Botnaru, George Cernat, Andrei Cozlac, Lavinia German, Florin Grigoraș, Octavian Jighirgiu, Sarah Muscalu, Cristian Nae, Oana Nae, Adriana Neica, Dalia Rusu-Persic, Daniel Sofron, Mirela Ștefănescu. Director proiect: Cătălin Soreanu.