Structuri și infrastructuri

1+1

3 – 8 decembrie 2021

STRUCTURI ȘI INFRASTRUCTURI

3 – 8 decembrie 2021
Deschiderea: vineri, 3 decembrie 2021, ora 18.00

Galeria Aparte, UNAGE Iași
Str. Codrescu nr. 6

Expun: Matei Bejenaru, Cezar Lăzărescu, Mihai Vereștiuc, Luminița Toma, Dumitru Oboroc, Lavinia German, Andrei Timofte, Smaranda Ursuleanu, Livia Pancu, Cristian Nae, Oana Maria Nae, Gloria Luca & Tudor Patrașcu (Anticamera), Bogdan Armanu & Silvia Amancei (s.a.b.a.), Andreea Cioară, Delia Bulgaru, Dan Acostioaei, Cătălin Gheorghe, Cristina Moraru, Mălina Moncea, Sarah Muscalu, Andrei Pripasu & Ionuț Toma (ZOKraft)


Credit foto: 1+1, tranzit.ro/ Iași, Alexandru Paul

1+1: Structuri și infrastructuri

Rezultată în urma unui amplu proces de cartografiere, demersul expozițional Structuri și Infrastructuri a avut în vedere materializarea și istoricizarea unei rețelei (inter)naționale extrem de complexe și volatile construită în decursul ultimilor 20 de ani de activitate a artiștilor, teoreticienilor și curatorilor care trăiesc și lucrează în Iași, prin reunirea unor obiecte (sacoșe personalizate) aflate la intersecția dintre marketing și producția artistică și produse de cele mai importante instituții ale acestei rețele.

Expoziția include lucrarea lui Cezar Lăzărescu: ”Îmi Place Periferic 3” pe care am considerat-o un așa-zis Proto Art Tote Bag, datat din 1998 (anul organizării Festivalului de Performance Periferic 2). Cu acea ocazie, artistul s-a plimbat prin oraș sau a participat – ca public- la o serie de performance-uri din programul evenimentului cu o sacoșă albă, din plastic, pe care Lăzărescu, folosind timpul prezent, a inscripționat manual, cu markerul, o propoziție în care își exprimă încrederea că viitoarea ediție a festivalului (Periferic 3) îi va plăcea la fel de mult. Astfel, avem fotografii din timpul performance-urilor lui Dan Perjovschi sau a lui Vlad Horodincă care au fost dublate de un al doilea performance, din public. Toate acestea se întâmplau la Centrul Cultural Francez din Iași.

În ultimile două decenii, obiectele personalizate de instituțiile de artă contemporană (Contemporary Art Tote Bags) au devenit simbolul produsului de marketing și promovare to go din cadrul marilor festivaluri sau bienale, tocmai datorită caracterului lor dual, aflat la intersecția dintre obiecte pur funcționale și postere cu un parcurs independent de promovare și diseminare. Ca fapt divers, în anul 2013, Pavilionul Australiei din cadrul Bienalei de la Veneția a oferit 5000 de tote bags, imprimate în acord cu identitatea lui vizuală ce au fost epuizate în primele 2 zile de Private View. În ultimii ani, acestea au devenit un mediu în sine, un referent care comunică în permanență cu opera sau demersul artistic/ă, cu locul și timpul în care se întâmplă respectivul eveniment, și indică un ecosistem cultural internațional, o rețea cu ramificații în timp și în spațiu prin care structurile imateriale sau producătorii artistici locali devin pioni importanți în circulația discursului.

Acest ecosistem cultural nu cuprinde doar artiști sau artiste, ci și o serie largă de creatori precum designeri, arhitecți, curatori, manageri culturali, specialiști în instalarea lucrărilor de artă contemporane, persoane specializate în medierea educațională a operei de artă contemporană precum și specialiști în cercetare artistică.

În Galeria Aparte, sunt expuse 138 de sacoșe personalizate din colecțiile celor 22 participanți. Fiecare este acompaniată de un text cu informații despre împrejurările în care a primit acele obiecte, despre evenimentul sau instituția de artă contemporană care a produs aceste elemente de marketing. Prin intermediul acestora pot fi determinate dinamici, traiectorii și accente ale rețelelor din care fac parte artiştii, teoreticienii și curatorii care trăiesc și lucrează în Iași.

„Structuri și infrastructuri” este organizat de 1+1 în parteneriat cu Centrul Cultural German din Iași, tranzit.ro/ Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și este cofinanțat de Municipiul Iași.

STRUCTURES AND INFRASTRUCTURES

December 3 – 8, 2021
Opening: Friday, December 3, 2021, 6:00 PM

Galeria Aparte, UNAGE Iași
Str. Codrescu nr. 6

Artists: Matei Bejenaru, Cezar Lăzărescu, Mihai Vereștiuc, Luminița Toma, Dumitru Oboroc, Lavinia German, Andrei Timofte, Smaranda Ursuleanu, Livia Pancu, Cristian Nae, Oana Maria Nae, Gloria Luca & Tudor Patrașcu (Anticamera), Bogdan Armanu & Silvia Amancei (s.a.b.a.), Andreea Cioară, Delia Bulgaru, Dan Acostioaei, Cătălin Gheorghe, Cristina Moraru, Mălina Moncea, Sarah Muscalu, Andrei Pripasu & Ionuț Toma (ZOKraft)


Credit foto: 1+1, tranzit.ro/ Iași, Alexandru Paul

Resulting from an extensive mapping process, the “Structuri și infrastructuri” exhibition aimed at the materialization and historicization of an extremely complex and volatile (inter)national network built during the last 20 years of activity of artists, theorists and curators living and working in Iasi by bringing together objects (personalized bags) that are at the intersection between marketing and artistic production and which are produced by the most important institutions of the contemporary art network.

The exhibition includes the work of Cezar Lăzărescu: “I like Peripheral 3” which we considered a so-called Proto Art Tote Bag, dating from 1998 (the year of Periferic 2 Performance Festival). On that occasion, the artist walked around the city or participated – as an audience – in a series of performances of the event with a white plastic bag, on which Lăzărescu, using the present tense, had self inscribed, with the marker, a sentence in which he expresses his confidence that the next edition of the festival (Peripheral 3) will please him just as much. Thus, we have photos from the performances of Dan Perjovschi or Vlad Horodincă that were doubled by a second performance, from the audience. All this was happening at the French Cultural Center in Iasi.

In the last two decades, the objects personalized by contemporary art institutions (Contemporary Art Tote Bags) have become the symbol of the marketing and to go promotion of festivals or biennials, precisely because of their dual character, located at the intersection of purely functional objects and posters with an independent path of promotion and dissemination. As a matter of fact, in 2013, the Australian Pavilion at the Venice Biennale offered 5,000 tote bags, printed according to their visual identity which were exhausted in the first 2 days of the private view. In recent years, they have become a medium in themselves, a reference that constantly communicates with the work or the artistic approach, with the place and time of the event, and indicates an international cultural ecosystem, a network with ramifications in time and in space through which immaterial structures or local artistic producers become important pawns in the circulation of discourse.

This cultural ecosystem includes not only artists and curators but also a wide range of creators such as designers, architects, cultural managers, specialists in the installation of contemporary works of art, people specializing in educational mediation of contemporary art and research as well as artistic research experts.

In the Aparte Gallery, 138 personalized bags from the collections of the 22 participants are exhibited. Each is accompanied by a text with information about the circumstances in which he received those objects, about the event or contemporary art institution that produced these marketing elements. Through them, the dynamics, trajectories and networks of the artists, theorists and curators who live and work in Iași can be determined.

„Structuri și infrastructuri” is organized by 1+1 in partnership with the German Cultural Center in Iași, tranzit.ro/ Iași, The National University of Arts “George Enescu” Iași and is co-financed by the City of Iași.