Alexandra Asaftei

Concepții

Master Sculptură

Sesiunea: iulie 2020

Coordonator: Prof. univ. dr. Ilie Bostan

Ansamblul de lucrări realizate de Alexandra Asaftei e construit în jurul criticii concepției potrivit căreia omul poate atinge bunăstarea și poate resimți împlinirea dacă ajunge să dețină anumite obiecte care i-ar putea oferi un anumit statut social. În spiritul acestei critici, ea produce o retorică vizuală contrastantă în care natura unor obiecte cotidiene inofensive (pernă, fotoliu, covor, palton, papuci) este reprezentată prin intermediul unor materiale ce pot fi considerate periculoase (bucăți de sticlă spartă, metal) și care crează o reacție viscerală de disconfort și inaccesibilitate. În actul de concepție sculpturală, Alexandra Nicoleta Asaftei alternează volumele rotunde cu materialele ascuțite, volumele mari cu volumele mici și controlează raporturile cromatice pentru a reda paradoxalitatea percepției obiectelor și artificialitatea dorinței de a interacționa cu ele.

Alexandra Nicoleta Asaftei, Moft, instalație, obiect, vedere din expoziție, Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Alexandra Nicoleta Asaftei, Cântarul fericirii și Lauda, expoziția Moft, Galeria apARTe, 2020

Alexandra Nicoleta Asaftei, Cântarul fericirii și Lauda, expoziția Moft, Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Alexandra Nicoleta Asaftei, Vizibilitate întreruptă, expoziția Moft, Galeria apARTe, 2020

Alexandra Nicoleta Asaftei, Vizibilitate întreruptă, expoziția Moft,  Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Alexandra Nicoleta Asaftei, Not Welcome, expoziția Moft, Galeria apARTe, 2020

Alexandra Nicoleta Asaftei, Not Welcome, expoziția Moft, Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Acest proiect face parte din expoziția online cu lucrări selectate de la examenele de licență și disertație din iulie 2020 ale studenților de la programele de studii în Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii, Pictură, Sculptură, Artă Murală, Teorii și Practici în Artele Vizuale, din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Selecția a fost realizată de Cătălin Gheorghe, conf. univ. dr. în cadrul programelor de studii în Istoria și Teoria Artei și în Teorii și practici în artele vizuale, Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași.