BASME RECONSTRUITE Ediția a VII-a

Expoziție a studenților specializării Grafică, FAVD, UNAGE Iași

6 – 13 iunie 2023

BASME RECONSTRUITE Ediția a VII-a
Expoziție a studenților specializării Grafică a Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

6 – 13 iunie 2023
Deschiderea: 6 iunie 2023, ora 12.00

Galeria Aparte, UNAGE Iași
Str. Codrescu nr. 6

Expun: studenții specializării Grafică (licență și master), FAVD, UNAGE Iași

Coordonator: prof. univ. dr. Atena-Elena Simionescu

Prezintă: lect. univ. dr. Maria Bilasevschi