CONDIȚIONAL OPTATIV

Expoziție a studenților specializării Foto-Video, FAVD, UNAGE Iași

4 – 10 mai 2022

CONDIȚIONAL OPTATIV
Expoziție a studenților specializării Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii, din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași

4 – 10 mai 2022
Deschiderea: miercuri, 4 mai, ora 18:00

Galeria Aparte, UNAGE Iași
Str. Codrescu nr. 6

Expun studenții anului II licență Foto-Video: Leonard-Eugen Bîrcu, Cătălin Brunchi, Gheorghe Bunduche, Alexandra-Maria Cătușanu, Alexandru Cojocar, Matei-Constantin Cotimanis, Alexandra Crețu, Simion Culinca, Andra-Elena Damaschin, Cristina Dănilă, Matei-Sorin Darie, Cezara-Georgiana Doboșeriu, Andrei Gavrilița, David-Christian Gundisch, Petronela Hăisan, Andrei-Dimitrie Hușanu, Ilinca Iacomi, Radu-Ștefan Macarie, Daria-Sarah Muscalu, Cristina-Andreea Ostafi, Rareș Petru, Eduard-Florentin Pintilii, Dan-Tudor Predeanu, Alexandru-Rostislav Răileanu.

Coordonator: lector univ. dr. Cătălin Soreanu

Pornind de la înțelegerea luminii ca element activ al construirii realității perceptibile, ca factor generator al regimului scopic, expoziția „Condițional optativ” propune o reflecție artistică asupra luminii ca substanță, ca portant al informației și ca modelator de materie. Înțelegem lumina ca sursă, ca arhitectură a percepției, ca volum al realității, ca substanță a existenței. Explorăm lumina în calitate de agenți ai vizualului, de generatori de perspective și direcții de accesare a potențialului acesteia. Folosim lumina pentru a crea expresie și semnificație.

În efortul de a înțelege expoziția ca format artistic, studenții anului II licență ai specializării Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii operează cu diverse medii, formate și tipologii de elemente de limbaj, orbitând în jurul înțelegerii luminii ca element activ de expresie artistică. Construită în jurul acestui concept al luminii și argumentată prin evocarea formatului narativ al cărții, expoziția propune o secvență de lecturare inedită în care folosirea luminii are deopotrivă scopul de a releva lucrările (expoziția se desfășoară în întuneric total, „condiția-optativă” este ca lucrările să fie descoperite cu ajutorul unor mici lanterne) și de a oferi o publicului experiența căutării și descoperirii graduale a formei, conținutului și semnificației proiectelor tinerilor artiști.

Expoziția se înscrie în șirul inițiativelor similare din ultimii ani ale studenților anului II Foto-Video, precum I’ll be back (2017), Life on hold (2018), Duplex (2019) și Întâmplabil (2021), expoziții conturate în jurul multiplelor posibilități de înglobare a contextelor personale ale participanților, prin identificarea raporturilor reale dintre conceptul tematic și practicalitatea artistică, înțelese ca forme de interogare a propriei identități artistice. (Cătălin Soreanu)

Deschiderea expoziției are loc la miercuri, ora 18 și va include un performance realizat de Matei-Sorin Darie (în spațiul fizic al galeriei) precum și vizionarea unuia dintre proiectele video realizat de Matei-Constantin Cotimanis în exteriorul galeriei. Conform conceptului expozițional, atât accesul în galerie, cât și vizionarea proiectului video al lui Matei din exteriorul galeriei vor fi făcute în mod controlat, etapizat, pe grupuri de vizitatori.