ENNEAGRAM [SELF-PORTRAIT]

Expoziție de autoportrete a studenților anului II, specializarea Pictură și Painting Fine Arts (Eng), FAVD, UNAGE Iași

15 – 22 noiembrie 2023

ENNEAGRAM [SELF-PORTRAIT]
Expoziție de autoportrete a studenților anului II, specializarea Pictură și Painting Fine Arts (Eng) a Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

15 – 22 noiembrie 2023

Galeria Aparte, UNAGE Iași
Str. Codrescu nr. 6

Expun: Boontharik Atthawong, Rebeca Bejan, Bîrsan Elena, Grațiela Buraga, Simina Cadar, Alexia Gabriella Cecaro, Delia Maria Costache, Andrei Costea, Gavril Mihaela-Madalina, Raluca Elena Gradinaru, Anastasiia Grosu, Calin Ned Nedelcu, Teofil Niyigena, Ana Maria Parasca, Claudia Prilipcianu, Irina Vasiloancă Smirnov, Elisa Șerban, Flaverton Tadeu, Petrina Tugui, Dimitra Vasiliu, Anka Virlan

Coordonator proiect: Prof.univ.dr. Cristian N. Ungureanu

Curator: Dr. George Cernat

Au prezentat: Prof.univ.dr. Adrian Stoleriu, Decan al FAVD – UNAGE și Prof.univ.dr. Cristian N. Ungureanu, Prorector al UNAGE Iași

Suport tehnic: George Cernat

“Caracterul interdisciplinar al acestui proiect- fundamental artistic prin aspectul formal al transpunerii rezultatelor cercetării teoretice- rezultă din conjugarea unor noțiuni de bază aparținând doctrinei tradiționale cunoscute sub numele generic “Eneagrama” cu valențele expresive și simbolice specifice genului pictural al portretului. Unui grup de optsprezece tineri artiști, studenți ai anului II de la specializarea Pictură a Facultății de arte vizuale și design din cadrul UAGE Iași, cărora li s-au alăturat trei studenți bursieri ai statului roman, provenind din Thailanda, Rwanda si Brazilia, le-a fost propusă lectura unui scurt tratat de psihologie al francezului René de Lassus, o carte dezvoltată pe marginea doctrinei străvechi a Eneagramei. Tinerii artiști profesioniști au fost invitați să identifice propriul tip de personalitate dominantă (din cele nouă ipostaze pe care această doctrină le teoretizează), să realizeze un eseu de argumentare a cercetării și alegerii efectuate și, în cele din urmă, să picteze câte o serie de cinci autoportrete care să ilustreze rezultatele investigațiior, în mod edificator.

Intrată în practica multor școli de psihologie modernă de pretutindeni, doctrina eneagramei- ale cărei origini se regăsesc atât în tradiția europeană cât și în cea islamică sau extrem orientală- stabilește corespondențe precise și fascinante între multiplele nivele ale formării și devenirii personalității oricărui individ și factorii de influență culturală și socială (pe de o parte) precum și diverse tipuri de evenimente strict personale care, împreună, favorizează orientarea preponderentă către unul dintre cele nouă tipuri de personalitate, cărora le sunt asociate flori cu valențe simbolice: 1. Perfecționistul- gardenia; 2. Altruistul- narcisa; 3. Motivatorul- trandafirul; 4. Romanticul sau Individualistul- orhideea; 5. Observatorul- violeta; 6. Devotatul- laleaua; 7. Entuziastul- floarea paradisului; 8. Liderul- floarea de mac; 9- Mediatorul sau făcătorul de pace- margareta.

Fără să conțină ca finalitate o tratare riguros științifică a tematicii, proiectul de față investighează relația dintre capacitatea intuitivă a artiștilor implicați, în sensul identificării propriului tip de personalitate, transpunerea picturală a elementelor psihologice identificate și, in cele din urmă, observarea tipurilor de reacții și opinii ale spectatorilor care sunt invitați să contemple și să evalueze critic datele întregului ansamblu. Portretele sunt rezultatul unei navigări între propriile opțiuni stilistice și gama nesfârșită de posibilități tehnice, stilistice dar și conceptuale pe care genul pictural al portretului le oferă, atunci când este abordat din perspectivă trans-istorică și în datele definitorii ale spiritului epocii actuale.”