ENNEAGRAM [SELFPORTRAIT] 2021

Expun studenți ai anului I, Master, specializarea Pictură și ai noului program Painting BA (în limba engleză), anul I

16 aprilie – 4 mai 2021

ENNEAGRAM [SELFPORTRAIT] – 2021
Expun studenți ai anului I, Master, specializarea Pictură și ai noului program Painting BA (în limba engleză), anul I

16 aprilie – 4 mai, 2021
Galeria Aparte, UNAGE Iași

Expun studenții:
Dănuț Aconstantinesei (MA), Ana Amariei (BA), Deniz Ataman ,Turcia (BA), Ioana Cristina Curaliuc (BA), Laura Andreea Dascalu (MA), Ioana Gavril (BA), Vilen Maftei (MA), Moldovan Irina (MA), Gheorghe Pintilie (MA), Dragos Plop (BA), Florenta Turcanu (MA)

Coordonator:
Conf.univ.dr. Cristian N. Ungureanu

Caracterul transdisciplinar al acestui proiect- preponderent artistic prin aspectul formal al transpunerii rezultatelor cercetării teoretice- rezultă din conjugarea unor noțiuni fundamentale aparținând doctrinei tradiționale cunoscute sub numele generic “Eneagrama” cu valențele expresive și simbolice specifice genului pictural al portretului. Unui grup de unsprezece tineri artiști, masteranzi (anul I) ai specializării Pictură și studenți (anul I) ai noului program Painting – Fine arts (Eng) de la Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul UNAGE Iași, le-a fost propusă lectura unui scurt tratat de psihologie al francezului René de Lassus, intitulat Eneagrama. Cele nouă tipuri de personalitate. Tinerii artiști profesioniști au fost invitați să identifice propriul tip de personalitate dominantă (din cele nouă ipostaze pe care această doctrină le teoretizează), să realizeze un eseu de argumentare a cercetării și alegerii efectuate și, în cele din urmă, să picteze câte o serie de cinci autoportrete care să ilustreze artistic rezultatele investigațiior, în mod edificator.

Intrată în practica multor școli de psihologie modernă de pretutindeni, doctrina Eneagramei – a cărei origini se regăsesc atât în tradiția europeană cât și în cea islamică sau extrem oriental – stabilește corespondențe precise și fascinante între multiplele niveluri ale formării și devenirii personalității oricărui individ și factorii de influență culturală și socială (pe de o parte) precum și diverse tipuri de evenimente strict personale care, împreună, favorizează orientarea preponderentă către unul dintre cele nouă tipuri de personalitate, cărora le sunt asociate flori cu valențe simbolice: 1. Perfecționistul- gardenia; 2. Altruistul- narcisa; 3. Cel care realizeaza- trandafirul; 4. Romanticul sau Individualistul- orhideea; 5. Observatorul- violeta; 6. Devotatul- laleaua; 7. Entuziastul- floarea paradisului; 8. Liderul- floarea de mac; 9- Mediatorul sau Făcătorul de pace- margareta.

Fără să conțină ca finalitate o tratare riguros științifică a tematicii, proiectul de față investighează relația dintre capacitatea intuitivă a artiștilor implicați , în sensul identificării propriului tip de personalitate, transpunerea picturală a elementelor psihologice identificate și, in cele din urmă, observarea tipurilor de reacții și opinii ale spectatorilor care sunt invitați să contemple și să evalueze critic datele întregului ansamblu. Portretele sunt rezultatul unei navigări între propriile opțiuni stilistice și gama nesfârșită de posibilități tehnice, stilistice dar și conceptuale pe care genul pictural al portretului le oferă în epoca actuală, atunci când este abordat din perspectivă trans-istorică și în datele definitorii ale spiritului epocii actual.

Conf.univ.dr. Cristian Ungureanu – FAVD Iași (coordonator proiect)