Interferențe în natura urbană

Expoziție a studenților și absolvenților FAVD, UNAGE Iași

1 – 10 octombrie 2021

Interferențe în natura urbană
Expoziție a studenților și absolvenților FAVD, UNAGE Iași

1 – 10 octombrie 2021 (deschiderea: vineri, 1 octombrie, 2021, ora 10:00)
Galeria Aparte, UNAGE Iași

Expun studenții: Andrei Cosmin Alexii, Doina Axinte, Oana Bejinari, Mihaela Ceban, Iulia Constantin, Răzvan Ciprian Cozma, Andrei Dilă, Eveline Enescu, Maria Filip, Ionela Gherman, Simona Elena Herciu, Smaranda Meiri (Virna), Rareș Plutașu, Gabriel Popa, Mihai Aureliu Savin, Mădălin Teletin, alături de proiecte colective ale studenților specializărilor Conservare-Restaurare și Arte Textile – Design Textil.

Coordonatori expoziție: Bogdan Gavrilean, Lavinia German, Cătălin Gheorghe, Oana Nicuță Nae, Daniel Sofron, Cătălin Soreanu, Mihai Vereștiuc

Suport tehnic: Vlad Onescu, Nicu Oniciuc

Urbanitatea pe care o trăim împreună e, de cele mai multe ori, alterată de potențialitatea revendicărilor naturii sau ale imaginației noastre. Prospectarea analitică, proiecția fantasticului, trăirea spiritualității sunt resimțite ca interferențe ale modurilor de conlocuire. Imprevizibilitatea e surprinsă în explorări contingente ale spațului urban și ale intimității declanşate de experiențe ale urbanității, intervenții in situ, forme ale sculpturalității, expresii intercalate ale picturalității, investigații ale fotograficului și imersiuni ale performativității. Lumea umană intră în interferență cu lumea vegetală și cea animală, dar și cu noi lumi posibile. Spațiul public este invadat de expresii ale imaginării relaționării omului cu mediul înconjurător și mediul propriilor intimități. Raționalitatea, afectivitatea și spiritualitatea participă la recrearea spațiilor relaționale în care situarea se desprinde de aspirație. Natura urbană și-a depășit statutul de natură creată și e din ce în ce mai acceptată ca natură trăită a imprevizibilității multitudinilor de alte interferențe. (Cătălin Gheorghe)

„Interferențe în natura urbană” este o expoziție cu o selecție a lucrărilor studenților și absolvenților Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și face parte dintr-o serie de evenimente expoziționale, editoriale și discursive realizate în cadrul proiectului „Baza Extinsă de Activități și Practici în Arte – Baza Aparte Extinsă” finanțat prin intermediul grantului CNFIS-FDI-2021-0093.

Imagini de la deschiderea expoziției „Interferențe în natura urbană”.