“Is History ok?”

Johannes Hugo Stoll

14 aprilie – 10 mai 2022

“Is History ok?”

14 aprilie – 10 mai 2022 (vernisaj: joi, 14 aprilie, 2022, 6PM)
Galeria Aparte, UNAGE Iași

Expune: Johannes Hugo Stoll

Curator: Adrian Bojenoiu

“În 2019, în drum spre unul din joburile sale, Johannes Hugo Stoll se intersecta frecvent cu statuia lui Wilhelm I. Situată în centrul orașului german Karlsruhe, statuia îl descrie pe kaizer călare, îmbrăcat în uniformă de general. Monumentul, realizat în 1897 de sculptorul Adolf Heer este turnat în bronz și așezat pe un soclu în trei părți din granit roșu suedez fixat pe un piedestal în trepte. Figura istorică, pasivă la realitățile cotidiene existente, domină piața Kaiserplatz radiind mesajul istoric și politic al împăratului Prusac. Figura lui Wilhelm I este reprezentată public, în peste 1000 de statui răspândite în locații de pe mapamond.

Influențat de contextul pandemic, artistul german Hugo Stoll se decide să-i aplice statuii lui Wilhelm I una dintre cele mai populare practici medicale ale timpului prezent. Stoll include figura întemeietorului Germaniei în realitățile curente ale pandemiei. Dotat cu un băț telescopic, o camera video și un prelevator de date biologice, Hugo Stoll pătrunde în nasul împăratului și culege date biologice pe care le supune unor teste moleculare în departamentul de genetică al Institutului pentru Bioștiințe Aplicate din Karlsruhe.

Gestul artistic al lui Stoll are rolul de a aduce în discuție modul în care diferite tipuri de realității se întrepătrund, resping sau gravitează în jurul nostru. „Is History ok?” este un proiect de cercetare artistică care mixează referințe și practici din tehnologia genetică de tip CRISPR, istorie, cultura politică și artă cu scopul de a revela fragilitatea și ușurința de manipulare a realității.” (Adrian Bojenoiu)

Johannes Hugo Stoll, (n. 1986, Idar-Oberstein, Germania) a studiat artă la diferite academii de artă din Mainz, Leipzig, Varșovia, Seul și Stuttgart, unde a absolvit în 2017 cu o lucrare participativă despre cultura takeaway. În practica sa artistică transformă observații și situații cotidiene în obiecte materiale. Punctul său de plecare pentru a crea obiecte este corpul uman, El ia lucrurile în mâini, deformându-le calitățile materiale pentru a sublinia latura performativă a relațiilor noastre cotidiene.

Expoziții și premii recente includ: „Out Of The Blue”m MMCA Residency Goyang, Museum of Modern and Contemporary Art Seoul, South Korea, „Archaeoptemist”, WUKA – Naturalia / Artificialia, Stuttgart, Germany, (2022); „Positive Vibration”, Galeria ElectroPutere, Rmânia (2021);” ¯ \ _ (ツ) _ / ¯ (ridică din umeri)”, Centre Culturel Franco-Allemand din Karlsruhe, Germania (2021), „Twittering Machine”, Burg Galerie, Volkspark, Halle (Saale) Germania (2020), „Strike Gently Away”, Salzburg, Austria, (2019), „Where Plato Taught”, Bienala de artă pentru tineret, Franzensfeste Bozen, Italia, (2018). „Out Of The Blue” MMCA Residency Goyang, Museum of Modern and Contemporary Art Seoul, South Korea.

Design: Mihai Șovăială
Proiect realizat cu suportul ElectroPutere Gallery și al Administrației Fondului Cultural Național.
Proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Parteneri media: Revista ARTA, PROPAGARTA

“Is History ok?”

14 April – 10 May 2022 (Opening: Thursday, 14 April 2022, 6PM)
Galeria Aparte, UNAGE Iași

Artist: Johannes Hugo Stoll

Curator: Adrian Bojenoiu

“In 2019, on his way to one of his jobs, Johannes Hugo Stoll frequently crossed by the statue of Wilhelm I. Located in the center of the German city of Karlsruhe, the statue depicts the Kaizer dressed in a general’s uniform and mounted on a horse. The monument, made in 1897 by the sculptor Adolf Heer, is a bronze cast on a three-part plinth of Swedish red granite fixed on a pedestal. The historical figure, passive to the existing daily realities, dominates the Kaiserplatz (“Imperial Square” or “Emperor Square”) radiating the historical and political message of the Prussian Emperor. The figure of Wilhelm I is publicly displayed in over 1,000 statues scattered in multiple locations all over the world.

Influenced by the pandemic context, the German artist Hugo Stoll decided to apply to the statue of Wilhelm I one of the most popular medical practices of the present time. Stoll incorporates the figure of the German founder in the current reality of the pandemic. Equipped with a telescopic stick, a video camera and a biological data sampler, Hugo Stoll penetrates the emperor’s nose and collects biological data, which he subjects to molecular tests in the genetics department of the Institute of Applied Biosciences at Karlsruhe.

Stoll’s artistic gesture has the role of bringing into question the way in which different types of reality intertwine, reject, or gravitate around us. “Is History ok?” is an artistic research project that mixes references and practices from CRISPR-type genetic technology, history, political culture and art in order to reveal the fragility of reality and its easy manipulation.”
(Adrian Bojenoiu)

Johannes Hugo Stoll, (b. 1986, Idar-Oberstein, Germany), studied art at different schools in Mainz, Leipzig, Warsaw, Seoul and in Stuttgart, from where he graduated in 2017 with a participatory work about takeaway culture. His artistic practice transforms everyday observations and situations into material objects. His starting point for creating objects is the human body, He takes matters into his own hands, distorting their material qualities to emphasize the performative side of our daily relationships.

Recent shows and awards include: „Out Of The Blue” MMCA Residency Goyang, Museum of Modern and Contemporary Art Seoul, South Korea, „Archaeoptemist”, WUKA – Naturalia / Artificialia, Stuttgart, Germany, (2022); „Positive Vibration”, ElectroPutere Gallery, Romania (2021), ¯\_(ツ)_/¯ (shrug), Centre Culturel Franco-Allemand in Karlsruhe, Germany (2021), „Twittering Machine”, Burg Galerie, Volkspark, Halle (Saale) Germany (2020), „Strike Gently Away”, Salzburg, Austria, (2019), „Where Plato Taught”, Youth Art Biennial, Franzenfeste Bozen, Italy, (2018).

Design realised by Mihai Șovăială
Project realized with the support of ElectroPutere Gallery and the National Cultural Fund Administration.
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the way the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.
Media partners: ARTA Magazine, PROPAGARTA