Cristian Constantin Mihailă

Realitate sau realități? spirituale

Master Pictură

Sesiunea: iulie 2020

Coordonator: Lect. univ. dr. Ioan Pricop

Cristian Constantin Mihăilă propune o interpretare vizuală a efectelor pe care le au jocurile politico-sociale și economice asupra oamenilor. Lucrările sale pornesc de la o serie de modificări digitale ale unor schițe realizate anterior în creion, fiecare tablou fiind alcătuit din două piese. Ideea de joc transpare și în abordarea compozițională prin introducerea divergențelor secționale. Suprapunând mai multe imagini metaforice, în care un liliac modulat de vibrațiile generate de deplasarea sa pe bază de ecolocație traversează un spațiu semnalat cu date și locuri în care s-au desfășurat diferite evenimente politice, Cristian Constantin Mihăilă identifică dinamica jocului politico-social în cadrul unei realități permanent tranziționale. În lucrarea Jocul economic, un vultur străbate spațiul abstract presărat de logo-uri deformate în căutarea unei noi prăzi.

Cristian Constantin Mihăilă, Jocul economic, ulei pe pânză, 150×150, 2020

Cristian Constantin Mihăilă, Jocul politico-social, ulei pe pânză, 160×150, 2020

Acest proiect face parte din expoziția online cu lucrări selectate de la examenele de licență și disertație din iulie 2020 ale studenților de la programele de studii în Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii, Pictură, Sculptură, Artă Murală, Teorii și Practici în Artele Vizuale, din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Selecția a fost realizată de Cătălin Gheorghe, conf. univ. dr. în cadrul programelor de studii în Istoria și Teoria Artei și în Teorii și practici în artele vizuale, Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași.