Florin Ionuț Niga

Viziunea artistică asupra problemelor globale contemporane

Master Artă Murală

Sesiunea: iulie 2020

Coordonator: Conf. univ. dr. Dan Acostioaei

Noile iconografii post-apocaliptice propuse de Florin Ionuț Niga abordează, într-o reinterpretare tehnică personală a stilisticii artei bizantine, problematici sistemice specifice societății globale actuale. Ilustrațiile sale sunt realizate din perspectiva unei serii de comentarii critice la adresa efectelor economiei lăcomiei asupra mediului înconjurător ori la adresa degenerării conflictelor interumane. Scenele catastrofice descriu, pe de o parte, consecințele consumismului, poluării, lipsei reciclării, defrișărilor generate de încălzirea globală, schimbările climatice ori dispariția faunei, iar pe de altă parte hazardul moral generat de escaladarea războaielor, a rasismului, a xenofobiei, a naționalismului extremist, a discriminărilor etnice. Prin construirea vizuală și afectivă a unei atmosfere a haosului generalizat, a tensiunilor și a contradicțiilor societății contemporane, Florin Ionuț Niga chestionează cronicitatea contradicțiilor dintre canoanele metanarațiunilor religioase și efectele cotidiene auto-distructive ale comportamentului uman.

Selecție din imaginile incluse în proiectul Viziunea artistică asupra problemelor globale contemporane realizat de Florin Ionuț Niga, 2020

Acest proiect face parte din expoziția online cu lucrări selectate de la examenele de licență și disertație din iulie 2020 ale studenților de la programele de studii în Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii, Pictură, Sculptură, Artă Murală, Teorii și Practici în Artele Vizuale, din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Selecția a fost realizată de Cătălin Gheorghe, conf. univ. dr. în cadrul programelor de studii în Istoria și Teoria Artei și în Teorii și practici în artele vizuale, Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași.