Sofia Plantus

Nomadismul cognitiv

Licență Pictură

Sesiunea: iulie 2020

Coordonator: Lect. univ. dr. Ioan Pricop

Prin lucrările sale, Sofia Plantus creează un mediu narativ cu accente psihologice și dezvoltări metaforice. Abandonul se referă la o experiență de sine, în care obiecte împrăștiate și părăsite într-o cameră semi-întunecată devin martorii unei plecări pe cale să se întâmple. Lumina stinsă e, la rândul său, un spațiu psihologic în care plecarea încremenește, în care gândurile se confruntă cu suferința, iar întunericul nu are ce să ascundă. În Gri, călătoria a început, iar imprevizibilitatea înstrăinării descompune claritatea contururilor și accentuează nefamiliaritatea locurilor parcurse. În Alb, deja în cursul călătoriei, spațiul se echilibrează și se minimalizează, într-o tendință de clarificare a sensului abandonării.

Sofia Plantus, Abandon, ulei pe pânză, 81×60 cm, 2020

Sofia Plantus, Lumina stinsă, ulei pe pânză, 100×80 cm, 2020

Sofia Plantus, Gri, ulei pe pânză, 170×90 cm, 2020

Sofia Plantus, Alb, ulei pe pânză, 200×75 cm, 2020

Acest proiect face parte din expoziția online cu lucrări selectate de la examenele de licență și disertație din iulie 2020 ale studenților de la programele de studii în Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii, Pictură, Sculptură, Artă Murală, Teorii și Practici în Artele Vizuale, din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Selecția a fost realizată de Cătălin Gheorghe, conf. univ. dr. în cadrul programelor de studii în Istoria și Teoria Artei și în Teorii și practici în artele vizuale, Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași.