Andreea Laura Pricope

Techno-viziuni spirituale

Licență Pictură

Sesiunea: iulie 2020

Coordonator: Lect. univ. dr. Ioan Pricop

Seriile de lucrări ale Andreei Laura Pricope pornesc de la interesul său de investigare observațională și experiențială a impactului fenomenului de muzică electronică în rândul comunității techno pe care artista a frecventat-o din perspectiva unei cercetări antropologice, în teren. Seria Aparențe, prezintă într-un mod simbolic, însă cu ironie, o serie de portrete animaliere care personifică diferite forme de comportament influențate de un anumit tip de cultură de consum și relaționarea socio-ritualică cu anumite obiecte și expresii. Făcând parte din seria Percepție, lucrarea Oamenii e o reprezentare colectivă a unei adunări comunitare care sugerează relevanța ideii de unitate-în-diversitate împărtășită de fanii muzicii techno. O altă lucrare din această serie, One of the door – from the doors of perception, e o interpretare vizuală a posibilității de deschidere a noi orizonturi ale cunoașterii, cu aluzie la scrierile lui Aldous Huxley.

Laura Andreea Pricope, Iepurele și Flamingo din seria Aparențe, ulei pe pânză, 150×120 cm, 2020

Laura Andreea Pricope, One of the door – from the doors of perception din seria Percepție, ulei pe pânză, 150×100 cm, 2020

Laura Andreea Pricope, Oamenii din seria Percepție, 3 panouri, ulei pe pânză, 150×140 cm, 2020

Acest proiect face parte din expoziția online cu lucrări selectate de la examenele de licență și disertație din iulie 2020 ale studenților de la programele de studii în Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii, Pictură, Sculptură, Artă Murală, Teorii și Practici în Artele Vizuale, din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Selecția a fost realizată de Cătălin Gheorghe, conf. univ. dr. în cadrul programelor de studii în Istoria și Teoria Artei și în Teorii și practici în artele vizuale, Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași.