Vlăduț Radu

Viziuni eclectice

Master Sculptură

Sesiunea: iulie 2020

Coordonator: Prof. univ. dr. Ilie Bostan

Figurile sculpturale ale lui Vlăduț Radu, realizate din hârtie, sunt deopotrivă personaje și situații construite în sensul caricaturizării și potențării ridicolului, cu intenția de a satiriza devianța unor trăsături de caracter ale unor persoane reale pe care le-a cunoscut îndeaproape. Accentuând anumite comportamente repetitive sau punctuale care defineau o caracteristică relațională a personalității unor persoane cunoscute în contexte de socializare și asociind personajele cu anumite obiecte simbolice, Vlăduț Radu realizează o serie de portrete de moravuri prin intermediul cărora exprimă, și cu o oarecare notă de teatralitate, efectele unor studii de fizionomie, postură, gestică și chiar vestimentație, dar și a unor comentarii la adresa dominantei unei anumite trăsături de caracter.

Vladut Radu 2020

Vlăduț-Costin Radu, BE, din expoziția A fost o plăcere să lucrez cu voi!, Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Vladut Radu 2020

Vlăduț-Costin Radu, AE, din expoziția A fost o plăcere să lucrez cu voi!, Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Vlăduț-Costin Radu

Vlăduț-Costin Radu, MRD, din expoziția A fost o plăcere să lucrez cu voi!, Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Vlăduț-Costin Radu, SLC, din expoziția A fost o plăcere să lucrez cu voi!, Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Vlăduț-Costin Radu, MO, din expoziția A fost o plăcere să lucrez cu voi!, Galeria Aparte, 2019 (coordonator expoziție lector univ. dr. Mihai Vereștiuc)

Acest proiect face parte din expoziția online cu lucrări selectate de la examenele de licență și disertație din iulie 2020 ale studenților de la programele de studii în Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii, Pictură, Sculptură, Artă Murală, Teorii și Practici în Artele Vizuale, din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Selecția a fost realizată de Cătălin Gheorghe, conf. univ. dr. în cadrul programelor de studii în Istoria și Teoria Artei și în Teorii și practici în artele vizuale, Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași.